Заводго экскурсия

production area  4

Өндүрүш аймагы

Raw material area 1

Чийки зат аянты

Raw material area 2

Чийки зат аянты

Raw material area 3

Чийки зат аянты

company name

компаниянын аталышы

office area

Офис аймагы

19  packaging

Таңгактоо

packaging 2

Таңгактоо

pressure test

басым сыноо

production area  2

Өндүрүш аймагы

production area  3

Өндүрүш аймагы

The company a panoramic

Компания Panoramic